5 listopad 2019

Fiskus wciąż umarza podatnikom gigantyczne kwoty. Straty idą w miliony złotych

Organy skarbowe wciąż „rozdają” wielomilionowe ulgi dla podatników z zaległościami (Fot. serwis agencyjny MondayNews)
40 mln zł wyniosły łącznie zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę i opłaty prolongacyjne, które zostały umorzone w pierwszym półroczu br. przez skarbówkę w Warszawie. W analogicznym okresie 2018 roku było to ok. 19,5 mln zł. Z kolei w Katowicach „darowano” ostatnio blisko 58 mln zł, a wcześniej – ponad 11,5 mln zł. Natomiast w Szczecinie do tegorocznych statystyk wpisano prawie 600 tys. zł, czyli niemal 7 razy mniej niż w 2018 roku. Mniejsze kwoty umorzeń były też m.in. we Wrocławiu, w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Opolu czy Białymstoku.
REKLAMA
Więcej, czyli mniej

Izby skarbowe mają obowiązek oficjalnie informować, komu umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 tys. zł. Na wykazach są osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wraz z „darowanymi” sumami. Analitycy serwisu agencyjnego MondayNews sprawdzili, jak sprawa tego typu ulg wygląda w poszczególnych województwach. Pozyskane dane pozwoliły na porównanie sytuacji w pierwszym półroczu 2019 roku z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej ma szczególny charakter. Stosuje się ją w sytuacji, gdy z powodów równie wyjątkowych podatnik nie może wywiązać się z uiszczenia obciążającej go kwoty. Postępowanie wszczynane jest na wniosek. Na zainteresowanym spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności, którymi motywuje swoje żądanie – informuje Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Od stycznia do czerwca 2019 roku IAS w Warszawie umorzyła zaległości 951 podmiotom. Dało to sumę 40 095 381,76 zł, z czego 36 754 545,78 zł dotyczyło firm i jednostek organizacyjnych, a 3 340 835,98 zł – osób fizycznych. Najwyższa kwota umorzenia wyniosła 12 591 987,00 zł. Natomiast w analogicznym okresie 2018 roku była ona wyższa – 13 138 143,98 zł. Od stycznia do czerwca ub.r. z tego typu ulg skorzystały 652 podmioty na łączną sumę 19 519 325,38 zł. W tym przypadku 15 406 340,94 zł dotyczyło firm i jednostek organizacyjnych, a 4 112 984,44 zł ¬ – osób fizycznych.

W pierwszym półroczu br. wydano 137 decyzji o umorzeniu zaległości, z czego 123 ws. osób fizycznych, a 14 – organizacji. Łączna kwota z tego tytułu wyniosła 57 903 677,22 zł, a najwyższa – 27 963 622,00 zł. Natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca ub.r. było 219 takich rozstrzygnięć, z czego 190 dotyczyło osób fizycznych i 29 – organizacji. Te sprawy dały w sumie 11 542 652,40 zł, a najwyższa kwota umorzenia to 6 831 165,00 zł – mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Z kolei kwota 47 183 004 zł to najwyższa umorzona wartość w pierwszym półroczu br. przez IAS w Lublinie. W tym przypadku, decyzją sądu, przekreślono wszystkie zobowiązania upadłego. Od stycznia do czerwca 2019 roku „darowano” w sumie 47 648 472,39 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku umorzono łącznie 518 382,55 zł, a najwięcej – 346 920 zł.

W pierwszej połowie ub.r. umorzona suma wyniosła 1 720 906,67 zł, w tym 1 422 145,63 zł dot. osób fizycznych, a 298 761,04 zł – pozostałych. Z kolei od stycznia do czerwca br. była to kwota 5 096 521,18 zł, z czego 746 645,56 zł ws. osób fizycznych oraz 4 349 875,62 zł – innych. W analizowanych okresach podjęto po 37 decyzji o umorzeniu zaległości. Natomiast najwyższe kwoty wyniosły 322 655 zł oraz 2 861 038,99 zł – wylicza Agnieszka Pawlak z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Suma umorzona w połowie br. przez IAS w Kielcach również była większa niż w zeszłym roku. Ostatnio wyniosła 238 678,38 zł, natomiast wcześniej – 82 507,25 zł, czyli prawie 3 razy mniej. Od stycznia do czerwca br. wpłynęło 266 spraw i wydano 140 decyzji. W analogicznym okresie ub.r. były to 353 wnioski oraz 73 rozstrzygnięcia. W pierwszym półroczu tego roku najwyższa anulowana kwota to 36 171,33 zł. W minionym roku wyniosła ona 13 150,49 zł.

Gorsze półrocze

Łączna kwota umorzona w okresie od stycznia do czerwca ub.r. wyniosła 10 743 253,48 zł, a najwyższa – 8 206 854,20 zł. Wartości te dla analogicznego okresu br. to 1 359 821,04 zł oraz 497 327 zł. Decyzje z ubiegłego roku dotyczą 34 podmiotów, natomiast z 2019 roku – 25. W tych okresach przeważały sprawy związane z osobami fizycznymi – komentuje Renata Kostowska z IAS w Olsztynie.

Natomiast Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, że w pierwszym półroczu br. umorzono 1 467 508,91 zł na wniosek strony, a 1 600 946,55 zł – z urzędu. W 2018 roku sumy te były wyższe i wyniosły odpowiednio, tj. 1 712 156,91 zł oraz 4 789 080,99 zł. W pierwszej połowie 2019 roku wydano ponadto 127 decyzji na wniosek zadłużonych oraz 261 z urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku takich rozstrzygnięć było 89 i 306. Najwyższa kwota „darowana” wnioskodawcy do końca czerwca 2019 roku wyniosła 246 702,69 zł, podczas gdy w tym samym okresie uprzedniego roku było to 497 843,65 zł. Zdecydowana większość spraw dotyczyła osób fizycznych.

W pierwszym półroczu br. zostało podjętych 138 decyzji dot. umorzenia, czyli o 25 mniej niż w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. W statystykach za te okresy widnieją sumy wynoszące odpowiednio 634 584 zł oraz 1 438 563,94 zł. Natomiast kwoty najwyższych tego typu ulg to 79 893 zł w 2019 roku i 220 878 zł w 2018 roku – wskazuje Konrad Zawada z Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

1 468 723,69 zł wyniosła łączna kwota umorzona w pierwszym półroczu br. przez IAS we Wrocławiu. Najwyższa z udzielonych ulg to 344 710,52 zł. Z kolei w analogicznym okresie ub.r. mamy odpowiednio 1 655 874,19 zł oraz 227 394,66 zł. Ostatnio wydano takich decyzji 2 332, czyli mniej niż od stycznia do czerwca 2018 roku, kiedy było ich 2 728. Zdecydowana większość wniosków dotyczyła spraw osób fizycznych.

577 050,87 zł to suma wszystkich umorzeń w pierwszym półroczu tego roku, a ¬3 942 162,61 zł – w okresie od stycznia do czerwca ub.r. W 2019 roku osoby fizyczne uzyskały ulgi w wysokości 462 655,87 zł, a organizacje – 114 395 zł. Poprzednio było to odpowiednio 317 904,10 oraz 3 624 258,51 zł. Natomiast najwyższe umorzone kwoty w analizowanych półroczach to 99 066,80 i 1 331 365,64 zł – wskazuje Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

IAS w Opolu również umorzyła mniej zaległości w pierwszym półroczu 2019 r. niż w analogicznym okresie ub.r. 8 decyzji dotyczyło spraw związanych z budżetem państwa, a wcześniej było ich 28. Ostatnio łączna kwota ulg z tego tytułu wyniosła 37 612,91 zł, w tym 7 755 zł umorzono z urzędu (postępowanie upadłościowe firmy i brak możliwości zaspokojenia zaległości). Te statystyki w 2018 r. kształtowały się na poziomie 53 082 303,39 zł, w tym 52 876 911,27 zł (postępowania upadłościowe wobec czterech przedsiębiorstw). Ostatnio maksymalna kwota to 15 663,10 zł, a wcześniej – 52 423 233,70 zł.

W pierwszym półroczu br. zostało podjętych 7 decyzji ws. umorzenia zaległości względem budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a rok wcześniej ¬– 14. W 2019 roku mówimy o łącznej kwocie 37 610 zł, a maksymalnej – 14 144 zł. Natomiast w ubiegłym roku było to odpowiednio 66 173,18 zł oraz  15 922 zł. Wnioski w przeważającej mierze pochodzą od osób fizycznych – informuje Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Decyzje IAS w Białymstoku podjęte w pierwszej połowie br. oznaczały umorzenia na łączną kwotę 197 071,60 zł. W analogicznym okresie 2018 r. była ona niemal dwukrotnie większa, wyniosła 331 059,09 zł. W analizowanych okresach z tych rozwiązań skorzystały tylko osoby fizyczne. W tym roku najwyższa z „darowanych” kwot to 117 111 zł, a na początku ubiegłego roku – 274 872,76 zł.

Łączna kwota umorzeń w pierwszym półroczu br. była mniejsza niż w pierwszych sześciu miesiącach ub.r. Ostatnio wyniosła ona 164 888,26 zł, natomiast wcześniej – 687 531,95 zł. Od stycznia do czerwca br. 160 787,48 zł dot. osób fizycznych, a 4 100,78 zł – organizacji. Poprzednio było to odpowiednio 268 982,54 zł i 418 549,41 zł – podkreśla Adam Andrzejewski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Analizując dane z Bydgoszczy, również można dostrzec, że łączna kwota w pierwszej połowie br. była niższa od tej z ubiegłego roku. W tym roku darowano 510 381,12 zł, a wcześniej 1 190 682,38 zł. Na tegoroczną sumę składa się wartość 508 965,12 zł dot. osób prywatnych oraz 1 416 zł – organizacji. W 2018 roku było to odpowiednio 826 073,43 zł i 364 608,95 zł. Natomiast najwyższe kwoty umorzeń w ww. okresach to 158 196,90 zł oraz 333 687,20 zł.

Nie można wiązać ilości złożonych wniosków z liczbą wydanych decyzji. Pisma, które wpłynęły w okresie I-VI 2018 roku, dotyczą również zaległości z wcześniejszych lat. Analogicznie przedstawia się sytuacja w 2019 roku. Ktoś, kto złożył podanie 30 stycznia 2019 roku, z pewnością wniósł o umorzenie starszych zaległości. Tak samo jest z decyzją  wydaną w styczniu czy w lutym. Prawdopodobnie dotyczy ona wniosków złożonych np. w sierpniu czy wrześniu 2018 roku – podsumowuje Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2019-11-18 18:30
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2019-11-21 20:00
miejsce
Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 29
wstęp biletowany
kiedy
2019-11-22 19:00
miejsce
Teatr DOM, Łódź, ul. Piotrkowska 243
wstęp biletowany
kiedy
2019-11-23 20:00
miejsce
Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 29
wstęp biletowany
Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.