3 październik 2019

Ogólnopolski konkurs na reportaż Łódzkie – znane i nieznane w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego

fot. nadesłane
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego ogłosiła ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane”. Termin nadsyłania prac na konkurs został przedłużony do 21 października 2019 r.
REKLAMA
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz osoby dorosłe mieszkające w Polsce lub poza granicami kraju.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie reportażu dotyczącego województwa łódzkiego.Autor reportażu może opisać miejsca, w których był i/lub wydarzenia, w których brał udział lub które zna z relacji ustnych lub dokumentów. Objętość pracy nie może przekraczać 6 stron formatu A4.

NA REPORTAŻE CZEKAMY DO 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisaną przez siebie pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym przesłać do 21 października 2019 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź z dopiskiem: „Łódzkie – znane i nieznane”

Regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.wbp.lodz.pl/lodzkie-znane-nieznane

Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Na zwycięzców czekają atrakcyjne Nagrody! zapraszamy do udziału w konkursie!

 
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2020-01-18 19:00
miejsce
Pub Keja, Łódź, Kopernika 46
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-18 19:00
miejsce
Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 29
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-21 18:30
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-22 20:00
miejsce
KIJ, Łódź, ul. Jaracza 45
wstęp biletowany