7 wrzesień 2019

Brytyjczycy w Polsce – warto zarejestrować pobyt przed Brexitem

Od początku tego roku nieco ponad 830 obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt lub uzyskało prawo stałego pobytu w Polsce. To o 33 proc. więcej niż w całym 2018 r. Rejestracja pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po tzw. Brexicie. Do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE może dojść 1 listopada.
REKLAMA
Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

Na wypadek braku wejścia w życie umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską uchwalona została ustawa z dnia 15 marca 2019 r.  o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Reguluje ona m.in. status pobytowy Brytyjczyków oraz członków ich rodzin na terytorium Polski. Ustawa wejdzie w życie z dniem bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do którego w obecnym stanie prawnym wciąż może dojść w dniu 1 listopada 2019 r.

Główne założenia ustawy regulującej status pobytowy Brytyjczyków w Polsce w przypadku Brexitu bez zawarcia umowy między Wielką Brytanią i Unią Europejską:– od daty Brexitu do 31 grudnia 2020 r. pobyt i praca obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin będą uznawane za legalne jeśli dzień przed Brexitem będą posiadali prawo pobytu w Polsce;– wprowadzenie nowych, dedykowanych dla Brytyjczyków rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy (na 5 lat) i stały (na czas nieokreślony), o które będzie można się ubiegać w okresie od daty Brexitu do 31 grudnia 2020 r.;– domniemanie posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu w Polsce dzień przed Brexitem dla osób posiadających w tym dniu zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, kartę pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – uproszczenie postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały dedykowanego Brytyjczykom. Uzyskanie stosownych zezwoleń po Brexicie będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających wspomniane dokumenty;– uprawnienie do uzyskania zezwolenia na pobyt stały po upływie 5 lat legalnego nieprzerwanego pobytu również po Brexicie, na określonych warunkach;– uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie uprawniało do podejmowania pracy;– wnioski o zezwolenia na pobyt będą rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce przebywania.

Obecnie prawie 6,1 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. W większości są to mężczyźni – 4,7 tys. osób, w porównaniu do 1,4 tys. kobiet. Biorąc pod uwagę daty urodzenia są to osoby w przedziałach wiekowych: do 20 lat - 460 os., 20 - 39 lat - 2,7 tys. os., 40 - 59 lat - 2,2 tys. os., powyżej 60 lat - 680 os.

Instytucjami właściwymi do zarejestrowania pobytu obywateli UE i wydawania dokumentów w tym zakresie są urzędy wojewódzkie (właściwe ze względu na miejsce pobytu obywatela UE). Najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt w województwach: mazowieckim - 2,2 tys. osób, małopolskim - 910 os., dolnośląskim - 550 os., śląskim - 470 os. oraz pomorskim - 410 os.

Informacje na temat m.in. praw pobytowych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce w związku z Brexitem można znaleźć na dedykowanej stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców – udsc.gov.pl/cudzoziemcy/brexit/ oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – brexit.gov.pl.

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można znaleźć na stronie udsc.gov.pl (http://clicks.prowly.com/c/c1A/ojE/UjRyrKE_PDjeVJ68Tm8EvQ/AO/nW/F/cbb3b649) oraz kanałach w mediach społecznościowych (Facebook (http://clicks.prowly.com/c/c1A/ojr/UjRyrKE_PDjeVJ68Tm8EvQ/AO/nW/F/cf80b855), Twitter (http://clicks.prowly.com/c/c1A/oja/UjRyrKE_PDjeVJ68Tm8EvQ/AO/nW/F/3a10fa31)).
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2020-02-20 19:00
miejsce
Pub Keja, Łódź, Kopernika 46
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-21 18:00
miejsce
Teatr Wielki, Łódź, Plac Dąbrowskiego
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-21 20:30
miejsce
Teatr Wielki, Łódź, Plac Dąbrowskiego
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-21 21:00
miejsce
Pub Keja, Łódź, Kopernika 46
wstęp biletowany