4 grudzień 2019

Podpisanie porozumienia ze Strażą Graniczną

fot. KMP w Łodzi
04 grudnia 2019 roku Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak podpisał porozumienie z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Łodzi ppłk Moniką Szczygieł w sprawie zasad wzajemnej współpracy w zakresie wykonywania zadań ustawowych nałożonych na obydwie formacje.
REKLAMA

Na mocy podpisanego porozumienia obydwie służby zobowiązały się do pogłębienia współdziałania w zakresie organizowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta. Należy wspomnieć, że Łódź z racji posiadania międzynarodowego portu lotniczego stanowi miejsce przekraczania granicy państwowej przez osoby podróżujące do Polski (tzw. lotnicze przejście graniczne). W związku z powyższym jest to obszar szczególnie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Placówka Państwowej Straży Granicznej w Łodzi i Komenda Miejska Policji w Łodzi na mocy zawartego porozumienia współpracować będą m. inn. w obszarze szeroko rozumianej działalności prewencyjnej, czynności operacyjnych i śledczych, a także działań mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Partnerzy zobowiązali się również do stałej wymiany informacji na temat mogących się pojawić i występujących zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2021-11-27 16:00
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 19:00
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-28 17:00
miejsce
Atlas Arena, Łódź, al. Bandurskiego 7
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-28 19:00
miejsce
Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 29
wstęp biletowany