25 czerwiec 2020

Po interwencji Rzecznika MŚP – GIF uchylił decyzję WIF w Łodzi ws. wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

fot. nadesłane
Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w przedmiocie odwołania od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.
REKLAMA
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi w wydanej decyzji wskazał, że przedsiębiorca, nie przekazał we wskazanym ustawowo terminie tj. do dnia 1 sierpnia 2019 roku, informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki, a jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z  Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz jednoczesnego figurowania w ww. rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 roku była wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia.

Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego toczącego się przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i wskazał, że ustawodawca, uzasadniając wprowadzenie przepisów nowelizujących ustawę Prawo farmaceutyczne wyraźnie zaznaczył, że celem ich wprowadzenia było zapobiegnięcie faktycznemu łączeniu działalności aptecznej z działalnością leczniczą.  w celem zapobiegnięcia korzystania z tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Z dokumentacji przedstawionej przez przedsiębiorcę wprost wynikało, że w jego wypadku nie doszło do  faktycznego łączenia obu typów działalności po dniu 1 sierpnia 2019 roku. Zdaniem Rzecznika, Główny Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów prawa oraz przy wykorzystaniu wykładni celowościowej powinien uchylić decyzję i umorzyć postępowanie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy i wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz umorzył postępowanie w sprawie.

– Decyzja organu pierwszej instancji była sprzeczna z celem wprowadzenia ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne, a także wyrażoną w art. 11 Prawa przedsiębiorców zasadą „przyjaznej interpretacji przepisów”.  Wydane przez GIF decyzja potwierdza natomiast, że zasady wyrażone w Prawie przedsiębiorców  są  coraz powszechniej stosowane przez organy administracji publicznej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
19156
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2020-12-27 16:00
miejsce
Kościół polskokatolicki pw....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-02 17:00
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-08 17:00
miejsce
Teatr ART.KOMBINAT w kompleksie...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-08 19:30
miejsce
ArtKombinat Scena Monopolis, Łódź,...
wstęp biletowany