11 grudzień 2019

Zasady właściwego traktowania ryb podczas masowej ich sprzedaży

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i przedświąteczną sprzedażą karpia prowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą warunków sprzedaży żywych ryb. Ma ona na celu zwiększenie świadomości społecznej zarówno sprzedających jak i kupujących w zakresie właściwego traktowania ryb podczas masowej ich sprzedaży.
REKLAMA

Przypominamy:

1. Zgodnie z treścią art. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997, nr 11, poz. 724 ze zm.) każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumieć należy traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia (art. 4 pkt. 2 Ustawy). Naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne.

2. Transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub foliowych workach albo koszykach nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 6 Ustawy (transport zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres).

3. Przetrzymywanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub posiadających jej znikomą ilość nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 10 Ustawy (utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania).

4. Jeśli przetrzymywanie lub transportowanie ryby w opisany wyżej sposób prowadzi do jej zgonu wskutek uduszenia to czyn taki kwalifikować należy jako niehumanitarne zabicie zwierzęcia.

5. Tego typu zachowania (niehumanitarne traktowanie lub niehumanitarne zabijanie zwierząt) zabronione są z mocy art. 6 ust. 1 Ustawy i stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku (art. 35 ust. 1 Ustawy), lub do lat 2 gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust.2 Ustawy).

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
59414
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2021-04-11 17:00
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-05-09 16:00
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-05-09 19:30
miejsce
Filharmonia Łódzka, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-06-05 19:00
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany