29 styczeń 2020

Łódzkie szpitale mają szansę na poprawę żywienia klinicznego

Blisko 50% mieszkańców województwa łódzkiego nie wie czym jest żywienie kliniczne, tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w ramach programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Chociaż terapie żywieniowe dostępne są w większości szpitali, to nadal niewiele osób potrafi trafnie określić czym jest leczenie żywieniowe i jaki ma wpływ wyniki leczenia pacjentów.
REKLAMA
Najczęściej wśród mieszkańców województwa łódzkiego z żywieniem klinicznym błędnie kojarzona jest specjalistyczna dieta zwalczająca chorobę (31,2%) i dieta stosowana podczas choroby (13%). Przeszło 57% badanych nie zdaje sobie sprawy z wpływu żywienia klinicznego na skrócenie czasu leczenia chorego w szpitalu, mimo, że zastosowanie odpowiedniego leczenia żywieniowego jest kluczowym elementem procesu hospitalizacji i powrotu do zdrowia pacjentów. Blisko 67% uważa, że nie ma wpływu na liczbę powikłań pojawiających się w trakcie leczenia lub nie zdaje sobie z tego sprawy. Co druga osoba zamieszkująca województwo łódzkiego nie dostrzega w żywieniu klinicznym szansy na poprawę przeżywalności hospitalizowanych.

„Żywienie kliniczne polega na podaży metodą sztucznego dostępu indywidualnie opracowanych diet medycznych. Gdy pacjent nie może jeść odpowiednio do potrzeb z powodu choroby powinien otrzymać leczenie żywieniowe dostosowane do jego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że żywienie kliniczne stanowi istotny element złożonej terapii w czasie hospitalizacji” – komentuje dr n. o zdr. Krystyna Majewska, Poradnia Dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych, SPSK w Warszawie. Jak dodaje dr n. med. Małgorzata Łyszkowska z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP-CZD – „Bardzo często pacjenci, jak i ich rodziny nie zdają sobie sprawy z konieczności i możliwości wdrożenia żywienia klinicznego, nie tylko w sytuacjach, gdy żywienie doustne produktami powszechnie dostępnymi jest niemożliwe lub niewskazane. Jest ono też bardzo ważne w zapobieganiu lub przy wystąpieniu pierwszych objawów niedożywienia wywołanego chorobą u chorych odżywianych w sposób naturalny. Zbyt późne wdrożenie żywienia klinicznego naraża chorego na rozwój niedożywienia i wystąpienie szeregu powikłań z tym związanych”.

Prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego jest zarówno rentowne dla placówek szpitalnych, jak i korzystne dla pacjenta. Przyczyną niewiedzy może być brak dostępu do odpowiedniego doradztwa dietetycznego dla chorych w szpitalach oraz brak procedur. W wielu szpitalach brakuje wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w terapii żywieniowej, także ze względu na brak uregulowań dotyczących zawodu dietetyka i niedostępność poradnictwa dietetycznego.

Żywienie kliniczne to metoda leczenia pozwalająca na dostarczenie wszystkich niezbędnych substancji odżywczych choremu, który nie odżywia się wystarczająco lub wcale. W tym celu specjalne preparaty podajemy doustnie, metodą sztucznego dostępu do żołądka, jelita lub dożylnie. Niedożywienie wymagające leczenia najczęściej występuje u chorych onkologicznych, neurologicznych, krytycznie chorych, pacjentów z niewydolnością oddechową i w podeszłym wieku.

Często wśród personelu szpitalnego istnieje przekonanie o wysokich kosztach oraz braku konieczności prowadzania leczenia żywieniowego wśród pacjentów. Jednak prawidłowe leczenie niedożywienia i raportowanie żywienia klinicznego jest refundowane i może przynieść szpitalom większe środki z NFZ. Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitali ponieważ pozwala ograniczyć niedożywienie szpitalne prowadzące do większej liczby powikłań oraz przedłużenia pobytu w szpitalu.

Poprawa jakości leczenia żywieniowego w łódzkich szpitalach jest możliwa dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu Zasad Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” ma na celu wprowadzenie certyfikacji szpitali, które przestrzegają tych zasad. Do programu mogą przyłączyć się wszystkie szpitale na terenie Polski. Chętne szpitale zgłoszenia mogą wysyłać do 29 lutego 2020, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.leczenieprzezzywienie.org.

Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, „Stowarzyszenie Apetyt na Życie” oraz Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Udział w programie jest bezpłatny.

Celem badania było poznanie wiedzy Polaków na temat żywienia klinicznego. Badanie przeprowadzono w dniach 19.11-21.11.2019 za pośrednictwem wywiadu on-line na reprezentatywnej grupie Polaków, w wieku powyżej 18 roku życia.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2020-02-28 20:00
miejsce
Żarty Żartami, Łódź, Wólczańska 40/42
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 10:00
miejsce
Teatr DOM, Łódź, ul. Piotrkowska 243
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 17:30
miejsce
Klub Scenografia, Łódź, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 18:00
miejsce
Art Kombinat Scena Monopolis,...
wstęp biletowany