Łódź - informacje


672.185
mieszkańców Łodzi
306.627
mężczyzn
365.558
kobiet

87.103
w wieku przedprodukcyjnym

390.162
w wieku produkcyjnym

194.920
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

2.498
zawarto małżeństw

5.735
urodzeń

10.982
zgonów

-5.247
przyrost naturalny
miasto Łódź
dochody

4.925.066.240
wydatki

5.150.148.096
struktura wydatków Łodzi

532.542
0,010%
Leśnictwo

140.940
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

33.628.084
0,653%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

866.004.736
16,815%
Transport i łączność

372.724.352
7,237%
Administracja publiczna

261.375
0,005%
Turystyka

406.367.008
7,890%
Gospodarka mieszkaniowa

36.849.668
0,716%
Działalność usługowa

3.185.813
0,062%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

444.900
0,009%
Obrona narodowa

116.492.464
2,262%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.781.372
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

52.892.080
1,027%
Obsługa długu publicznego

26.899.236
0,522%
Różne rozliczenia

1.192.877.056
23,162%
Oświata i wychowanie

43.787.592
0,850%
Ochrona zdrowia

297.422.656
5,775%
Pomoc społeczna

25.965.824
0,504%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

114.010.744
2,214%
Edukacyjna opieka wychowawcza

375.320.608
7,288%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

205.655.920
3,993%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

72.977.288
1,417%
Kultura fizyczna i sport

899.906.176
17,473%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-27 23:37
REKLAMA
pogoda Łódź
19.6°C
wschód słońca: 04:32
zachód słońca: 20:46
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2023-05-29 17:15
miejsce
Teatr Wielki, Łódź, Plac Dąbrowskiego
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-29 19:00
miejsce
Teatr Muzyczny, Łódź, ul. Północna...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-29 20:00
miejsce
Teatr Wielki, Łódź, Plac Dąbrowskiego
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-30 19:00
miejsce
KIJ, Łódź, ul. Jaracza 45
wstęp biletowany