Łódź - informacje


658.444
mieszkańców Łodzi
300.313
mężczyzn
358.131
kobiet

82.749
w wieku przedprodukcyjnym

386.776
w wieku produkcyjnym

188.919
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

2.692
zawarto małżeństw

5.162
urodzeń

10.351
zgonów

-5.189
przyrost naturalny
miasto Łódź
dochody

5.412.513.280
wydatki

5.956.640.256
struktura wydatków Łodzi

726.653
0,012%
Leśnictwo

162.982
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

869.754
0,015%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.378.169.344
23,137%
Transport i łączność

291.241.696
4,889%
Administracja publiczna

447.167.456
7,507%
Gospodarka mieszkaniowa

41.209.852
0,692%
Działalność usługowa

128.431
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

37.063
0,001%
Obrona narodowa

124.831.632
2,096%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.775.735
0,030%
Wymiar sprawiedliwości

179.127.104
3,007%
Obsługa długu publicznego

33.682.020
0,565%
Różne rozliczenia

1.443.984.768
24,242%
Oświata i wychowanie

49.393.248
0,829%
Ochrona zdrowia

413.697.152
6,945%
Pomoc społeczna

117.616.312
1,975%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

92.635.488
1,555%
Edukacyjna opieka wychowawcza

481.959.168
8,091%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

201.514.800
3,383%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

74.440.024
1,250%
Kultura fizyczna i sport

556.151.872
9,337%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-29 17:11
REKLAMA
pogoda Łódź
7.6°C
wschód słońca: 06:26
zachód słońca: 17:22
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łodzi

kiedy
2024-03-01 19:00
miejsce
ARTKOMBINAT Scena Monopolis, Łódź,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-01 20:00
miejsce
Przestrzeń, Łódź, Ul. Piotrkowska 217
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-01 20:00
miejsce
Teatr Komedii Impro w Łodzi scena...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-01 20:00
miejsce
Pub Keja, Łódź, Kopernika 46
wstęp biletowany